Phân công chức trách, nhiệm vụ trong BGH: Theo kế hoạch năm học 2018- 2019, BGH nhà trường phân công chức trách, nhiệm vụ như sau:- Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Thu Thủy- Phụ trách chung. - Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hữu Hiệp- Phụ trách chuyên môn.  ...