Từ đầu Học kỳ II, Liên đội Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã đề ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong cả giáo dục đạo đức, phấn đấu trong học tập và các phong trào thể dục , thể thao trong nhà trường chào mừng các ngày lễ lớn như kỉ niệm 82 năm ...