Sinh hoạt dưới cờ và tuyên dương khen thưởng về nền nếp thi đua tuần 7 (17-22/10)

24/10/2022
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào, việc gìn giữ thi đua nền nếp cũng luôn được chú trọng trong nhà trường. Trong các tuần học vừa qua, Ban Thiếu niên kết hợp cùng BCH Liên đội đã không ngừng đôn đốc nền nếp các lớp. Các lớp có điểm thi đua xuất sắc đứng thứ nhất - nhì - ba của các khối đều được tuyên dương khen thưởng vào giờ Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
Vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần sáng nay (ngày 24/10/2022), Ban thiếu niên nhà trường tuyên dương các lớp dưới đây có điểm thi đua xuất sắc trong tuần 7 vừa qua:
- Các lớp đạt điểm thi đua đứng thứ nhất trong tuần:
+ Lớp 6A5
+ Lớp 7A3
+ Lớp 8A8
+ Lớp 9A2
- Các lớp đạt điểm thi đua đứng thứ hai trong tuần:
+ Lớp 6A1
+ Lớp 7A2
+ Lớp 8A2
+ Lớp 9A6
- Các lớp đạt điểm thi đua đứng thứ ba trong tuần:
+ Lớp 6A7
+ Lớp 7A1
+ Lớp 8A6
+ Lớp 9A4

CLB Truyền thông
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 6 đánh giá
Chia sẻ:
Bình luận