Danh sách Giáo viên chủ nhiệm

05/01/2012


TT
Họ và tên Chức danh  
6A Nguyễn Thị Thu Hằng    
6B Phan Phương Hoa    
6C Phạm Thuỳ Linh    
6D Ngô Phương Thúy    
6E Bùi Thanh Thủy    
6G Trần Hà Phương    
6H Hồ Mai Loan    
6I Nguyễn Thu Yến    
7A Lê Thị Minh Huệ    
7B Nguyễn Bích Ngọc    
7C Nguyễn Thị Hằng    
7D Trần Thị Huấn    
7E Nguyễn Thùy Trang    
7G Đỗ Thu Hà    
7H Nguyễn Thị Tuyết Hà    
7I Nguyễn Thị Ngọc    
8A Phạm Thị Tình    
8B Nguyễn Quốc Dương    
8C Nguyễn Hồng Hạnh    
8D Bùi Thị Lê Thanh    
8E Nguyễn Thái Hà    
8G Chử Bích Liên    
8H Lưu Thanh Huyền    
8I Nguyễn Thị Hà Ninh    
9A Trần Thị Châu Loan    
9B Mai Thị Ánh Nguyệt    
9C Nguyễn Ngọc Dung    
9D Nguyễn Thị Bích Ngọc    
9E Nguyễn Thị Hương    
9G Nguyễn Thị Kim Oanh    
9H Trần Thị Thúy Hà    

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: