Danh sách đội tuyển dự thi HSG Thi Thành Phố - Môn Toán

14/01/2012
PHÒNG GD-ĐT BA ĐÌNH
 
DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN HSG THI THÀNH PHỐ
Năm học 2011-2012
Môn Toán học


 
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh G/tính Trường Điểm Giải
1 Nguyễn Chí   Tùng 12/2/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 19.75 Nhất
2 Hoàng Hải Long 8/9/1997 Hà Nội Nam Thăng Long 19.50 Nhất
3 Phan Quang Nghĩa 9/11/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 19.50 Nhất
4 Phạm Ngọc Quang Anh 9/10/1997 Hà Nội Nam Ng.Công Trứ 17.75 Nhì
5 Phạm Quang  Huy 21/6/1997 Hưng Yên Nam Giảng Võ 17.75 Nhì
6 Nguyễn Quang Huy 10/12/1997 Hà Nội Nam Thăng Long 17.50 Nhì
7 Trần Quang Huy 11/3/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 17.50 Nhì
8 Nguyễn Hoàng  Tùng 11/2/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 17.25 Nhì
9 Nguyễn Hoàng Anh 27/07/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 17.25 Nhì
10 Nguyễn Chí Trung 17/6/1997 Nga Nam Giảng Võ 17.00 Nhì
11 Nguyễn Minh  Hoàng 19/12/1997 Bắc Giang Nam Giảng Võ 16.00 Ba
12 Vũ Hoàng Minh 6/5/1997 Hunggari Nam Giảng Võ 15.75 Ba
13 Nguyễn Đức Huy 8/11/1997 Hà Nội Nam Ng.Công Trứ 15.50 Ba
14 Nguyễn Tùng  Sơn 23/9/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 15.00 Ba
15 Nguyễn Chí Hiếu 25/6/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 14.75 Ba
16 Phan Trung Sơn 26/12/1997 Hà Nội Nam Ba Đình 14.75 Ba
17 Nguyễn Minh Anh 23/03/1997 Hà Nội Nam Ng.Công Trứ 14.25 Ba
18 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/10/97 Hà Nội Nữ Ng.Công Trứ 14.00 Ba
19 Nguyễn Song Anh Hào 19/06/1997 Hà Nội Nam Nguyễn Trãi 14.00 Ba
20 Phan Minh Đức 7/1/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 14.00 Ba
21 Võ Minh Nhật 19/02/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 13.50 K. khích
22 Phạm Tú Anh 28/11/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 13.25 K. khích
23 Lê Hoàng Minh Hiếu 23/12/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 13.00 K. khích
24 Nguyễn Thị Trâm Anh 09/04/97 Hà Nội Nữ Thống Nhất 13.00 K. khích
25 Đỗ Hoàng Việt 8/11/1997 Hà Nội Nam Ng.Công Trứ 12.50 K. khích
26 Nguyễn Bảo Khánh 13/8/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 12.50 K. khích
27 Nguyễn Danh Phương 10/8/1997 Hà Nội Nam Thành Công 12.00  
28 Phạm Lê Việt Đức 9/3/1997 Hà Nội Nam Giảng Võ 12.00  
29 Phạm Nguyễn Quang Minh 15/7/1997 Hà Nội Nam Ng.Công Trứ 12.00  
 
 

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: