KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013- 2014

12/04/2014
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013- 2014
I. Các môn KT KHÔNG CHUNG ĐỀ: Hoạ, TD, Nhạc Thời gian KT: 45 phút
Lịch KT: Từ 14/4/2014 đến 19/4/2014: - GV bộ môn tự bố trí KT theo TKB, thông báo cho HS.
II. Các môn KT CHUNG ĐỀ: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hoá, GDCD, Công nghệ
Thời gian KT: Toán ,Văn: 90 phút, các môn còn lại 45 phút
Lịch KT các môn chung đề
Thời gian Khối sáng lớp 8- 9 Khối chiều lớp 6, 7, 8 Ghi chú
Thứ hai 21/4 Tiết 1: Sử
Tiết 3: Công Nghệ
Tiết 2: Sử
Tiết 4: Công nghệ
 
Thứ ba 22/4 Từ 7h45 đến 9h30 : Văn  9
Từ 9h45 đến 11h15: Văn 8
Từ 13h45 đến 15h30: Văn 6,7 8ABD chiều nghỉ
Thứ tư 23/4 Từ 7h45 đến 9h30: Toán  9 
Từ 9h45 đến 11h15: Toán 8
Từ 13h45 đến 15h30: Toán  6,7 8ABD chiều nghỉ
Thứ năm 24/4 Tiết 1: Địa Tiết 2: Địa   
Thứ sáu 25/4 Tiết 1: Tiếng Anh Tiết 2: Tiếng Anh  
Thứ bảy 26/4 Tiết 1: Hoá 8, 9 Tiết 2 : Hoá 8ABD  
Thứ hai 28/4 Tiết 2: Sinh
Tiết 4: GDCD
Tiết 3: Sinh 
Tiết 4: GDCD
 
Thứ ba 29/4 Tiết 2: Lý  Tiết 3: Lý   
Lưu ý: Môn  Văn – Toán thi theo phòng thi
Chúc các con học sinh ôn tập tốt và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học kỳ II

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: