Thi cử

Thông báo lịch thi Học Kỳ 1 - năm học 2011-2012

07/12/2011
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011- 2012 (Phổ biến cho học sinh) I.Các môn KT KHÔNG CHUNG ĐỀ: - Các môn: Tin, Hoạ, TD, Nhạc - Thời gian KT: 45 phút - Lịch KT: Từ 7- 12- 2011 đến 14- 12- 2011(KT theo TKB) II. Các môn KT CHUNG ĐỀ: - Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hoá, GDCD, Công nghệ - Thời gian KT: Toán, Văn (90 phút), các môn còn lại (45 phút) - Lịch KT các môn chung đề