LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2013-20

05/12/2013
* Nhiệm vụ trọng tâm:
- Nghiêm túc thực hiện và hoàn thành chương trình học kỳ I theo đúng quy chế.
- Tổ chức tốt việc hướng dẫn học sinh ôn tập và thi học kỳ I.
- Kiểm tra đột xuất công tác Thư viện THCS và công tác dạy học và chuẩn bị thi Nghề THCS.
- Công tác thi nghề PT lớp 9 năm học 2013-2014 triển khai theo lịch riêng.
- Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2013;
- Tổng kết PCMT năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.
- Sở kiểm tra chuyên môn các trường, tổ chức các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch, kiểm tra PCGD.
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2013.

*Lịch cụ thể:
Thứ Ngày Thời gian Nội dung
4/12 8h00 - Thi tuyên truyền phòng chống ma túy cấp Thành phố
Năm 5/12 14h00
14h30
- Chuyên đề viết tiếng anh (Lớp 8)  phần 1 tại THCS Thành Công
- Thực tập Hình học 7 tại THCS Thăng Long
Sáu 6/12 14h00 - Họp giao ban cán bộ quản lý tại THCS Giảng Võ
CN 8/12 7h30 - Thi olympic tiếng Anh 8 cấp Quận tại THCS Giảng Võ
Năm 12/12 14h00 - Chuyên đề HSG môn Toán tại THCS Thăng Long
18/12 7h30 - Kiểm tra Ngữ văn 9 (90 phút)
Năm 19/12 7h30
14h00
- Kiểm tra Toán 9 (90 phút)
- Chuyên đề viết tiếng anh (Lớp 8)  phần 2 tại THCS Thăng Long
Sáu 20/12 8h00 - Khai mạc thi đấu TDTT môn Cầu lông, Bóng  bàn, Đá cầu tại THCS Giảng Võ. Thành phần: Đại diện Ban GH, và Giáo viên GDTC – HS dự thi (Sau khi khai mạc HS thi đấu luôn)
Năm 26/12 7h30
13h30
- Thi HSG lớp 9 các môn văn hóa cấp Quận tại THCS Giảng Võ (đã gửi HD)

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: