Thời gian biểu

07/12/2011
Thời gian biểu Trường THCS Nguyễn Công Trứ: Ca sáng, Ca chiều
Thời gian biểu
  • Ca sáng:
- Tập trung đầu giờ: 7h15
- Tiết 1: 7h30 - 8h15
- Tiết 2: 8h20 - 9h05
- Tiết 3: 9h10 - 9h55
- Ra chơi, thể dục giữa giờ: 9h55 - 10h15
- Tiết 4: 10h15 - 11h00
- Tiết 5: 11h05 - 11h50
- Trực nhật: Sau tiết cuối.
  • Ca chiều:
- Tập trung đầu giờ: 12h40
- Tiết 1: 13h00 - 13h45
- Tiết 2: 13h50 - 14h35
- Tiết 3: 14h40 - 15h25
- Ra chơi, thể dục giữa giờ: 15h25 - 15h45
- Tiết 4: 15h45 - 16h30
- Tiết 5: 16h35 - 17h20
- Trực nhật: Sau tiết cuối.

Nguồn:nguyencongtru.edu.vn Copy link
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: