Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu online

06/11/2021

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời khóa biểu online

   Từ ngày 08/11/2021, thời khóa biểu online của các con học sinh có sự điều chỉnh, thay đổi. Các thầy cô và các bậc phụ huynh xem chi tiết TKB tại đường link dưới đây và nhắc các con thực hiện theo TKB mới. Trân trọng!

- Thời khóa biểu Học sinh xem tại đây: /upload/26823/fck/files/TKB%20HS(32).xls

- Thời khóa biểu Giáo viên xem tại đây: /upload/26823/fck/files/TKB%20GV(31).xls


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: