Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, hướng tới chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp, Đại Hội Liên Đội, ngày 24 tháng 9 năm 2020, chi đội 8A1 long trọng tổ chức Đại Hội Chi Đội mẫu năm học 2020- 2021.