Mái trường – hai tiếng mến yêu ấy đã trở thành tiếng gọi thân thương, trìu mến trong tôi và tất nhiên cũng là của biết bao người đã đi qua lứa tuổi học trò. Mỗi chúng ta, ai mà chẳng có một tuổi thơ cắp sách tới trường để rồi thời gian thấm ...