Ngày 06/04/2022 - Một ngày mà lẽ ra vô cùng bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với chúng em - Những học sinh lớp 6 của niên khoá 2021 - 2025 thì đây sẽ trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Bởi lẽ, đó ...