Viết về thầy giáo của tôi. Thưa thầy! Bài học chiều nay Con bỏ quên ngoài lớp Dưới gốc phượng già nằm nghe chim hót Con hóa mình thành bướm và hoa.