Bác Giáp ra đi - Nỗi đau không phải của riêng ai!
Thật đau đớn biết bao! Thế hệ của mình đa lớn lên trong chiến tranh vô cùng thâu hiểu sự hi sinh to lớn của cha ông! vô cùng kính yêu và ngưỡng vọng Bác - Một biểu tượng cao đẹp của NHÂN - TRÍ - DŨNG Việt Nam!
Đưa các con vào viếng Bác để các con cảm nhận sâu sắc tình cảm của nhân dân dành cho Bác. Để từ đó, các trò của mình càng thêm tự hào, kính trọng và biết ơn Bác! Các con sẽ sống đẹp hơn, càng thêm yêu đất nước Việt Nam! Điều đó có sức mạnh cảm hóa hơn mọi bài giảng các con đã nghe!

Một huyền thoại ra đi thành Thần thoại,
Một vĩ nhân sống mãi giữa lòng dân...
Một đại tướng uy hùng mà bình dị,
Một " Anh Văn- Người anh Cả của toàn Quân "


Học sinh lớp 9I - Trường THCS Nguyễn Công Trứ  xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Bác!Trong tâm tưởng các con, hình ảnh người chiến sĩ cộng sản VÕ NGUYÊN GIÁP vẫn còn sống mãi!