Trải qua hơn 1 tháng chính thức bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui và sự hứng khởi, chiều ngày 20/9/2019, tập thể lớp 7A7 đã tổ chức “Đại hội Chi đội mẫu” nhằm bầu ra Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kì mới với những gương mặt Đội viên tiêu biểu nhất, có khả năng lãnh đạo và đưa phong trào Đội của cả tập thể lớp đi lên.


      Tại Đại hội, các Đội viên đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Đội năm học 2018 – 2019.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc với không khí khẩn trương và tích cực, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bản dự thảo phương hướng công tác Đội nhiệm kỳ mới. Rất nhiều ý kiến thiết thực đã được đưa ra nhằm xây dựng phương hướng, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung trong kế hoạch năm học 2019– 2020 của Chi đội.


     Đại hội cũng đã thông qua dự thảo phương hướng hoạt động Đội nhiệm kỳ 2019 – 2020, đồng thời nhất trí bầu ra 3 bạn tiêu biểu có số phiếu cao nhất vào ban chỉ huy Chi đội của lớp.
Có thể nói, Đại hội Chi đội lớp 7A7 đã diễn ra nghiêm túc, trang trọng và tràn đầy tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.
       Xin chúc mừng tập thể lớp 7A7 đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp! Chúc các Chi đội trong Liên đội trường THCS Nguyễn Công Trứ sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức Chi đội lớp mình để hướng tới Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020.