Thực hiện kế hoạch năm học, sáng ngày 11/10/2020 trường THCS Nguyễn Công Trứ đã tổ chức triển khai cuộc họp phụ huynh đầu năm học ở tất cả các lớp khối 6, 7, 8, 9 dưới sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm...