Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội,  Sở Giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai  Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố , tiếp nối năm học trước bị gián đoạn do dịch Covid-19. Cuộc thi nhằm tìm ra những ...