TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ

KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH KHỐI 6-7-8 VÀ TIẾNG NHẬT KHỐI 7-8

NĂM 2019

I- LỊCH THI:

Nội dung

Thời điểm

Ngày

Địa điểm

Đăng ký tham gia

Đến 2/5/ 2019

Thứ 5

 

Vòng 1 (sơ khảo)

14 h 00 ngày 13/5/2019

Thứ 2

THCS Giảng Võ

Vòng 2 (chung khảo)

8 h 00 ngày

20/5/2019

Thứ 2

THCS Giảng Võ

Trao giải

Tổng kết HK II

 

Tại các trường THCS

 

II- DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KÌ THI:

1. Danh sách thí sinh tham dự thi OLYMPIC Tiếng Anh khối 6-7-8: /upload/26823/fck/files/DS%20d%E1%BB%B1%20thi%20Olympic%20Ti%E1%BA%BFng%20Anh.xls

2. Danh sách thí sinh tham dự thi OLYMPIC Tiếng Nhật khối 7-8: /upload/26823/fck/files/DS%20d%E1%BB%B1%20thi%20Olympic%20Ti%E1%BA%BFng%20Nh%E1%BA%ADt.xls