TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

 

KÍNH GỬI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC CON HỌC SINH

 

    Trường THCS Nguyễn Công Trứ thông báo lịch ôn tập và dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 23/3/2020 đến khi đi học trở lại.

    TKB học trực tuyến trường THCS Nguyễn Công Trứ từ ngày 23/3/2020 tại đây:

- TKB khối 6: /upload/26823/fck/files/K6(2).xls

- TKB khối 7: /upload/26823/fck/files/K7(2).xls

- TKB khối 8: /upload/26823/fck/files/K8(1).xls

- TKB khối 9: /upload/26823/fck/files/K9(1).xls

     Chú ý: 

- Thời gian: Theo thời khoá biểu.

- Chuẩn bị:

+ PHHS chuẩn bị các thiết bị cần thiết có thể phục vụ học trực tuyến phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện gia đình: Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính có kết nối Internet,...

+ Sử dụng phần mềm Zoom để học trực tuyến. Đăng nhập bằng họ tên của HS tạo thuận tiện cho việc quản lý của GV. ID và mật khẩu (nếu có) của lớp học sẽ được giáo viên bộ môn gửi riêng tới từng lớp thông qua GVCN. 

+ Hướng dẫn tải phần mềm zoom và sử dụng:

/upload/26823/fck/files/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%20%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG%20ZOOM%20(HS).docx

+ Học sinh chuẩn bị sách SGK, SBT và ghi chép bài đầy đủ. ( HS ăn mặc chỉnh tề, không nói chuyện, chat vô ý thức khi đang học, luôn bật camera của thiết bị và tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV giảng dạy).

     Trân trọng!