THỜI KHÓA BIỂU ZOOM ONLINE

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/03/2020 ĐẾN KHI CÓ TKB MỚI)

 

- TKB khối 6: /upload/26823/fck/files/K6(2).xls

- TKB khối 7: /upload/26823/fck/files/K7(2).xls

- TKB khối 8: /upload/26823/fck/files/K8(1).xls

- TKB khối 9: /upload/26823/fck/files/K9(1).xls