Để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04, Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4), nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất, vào ngày 18/04/2022, Ban thư viện trường THCS Nguyễn Công Trứ & Liên đội nhà trường đã ...