TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

 

 

KÍNH GỬI CÁC BẬC PHỤ HUYNH VÀ CÁC CON HỌC SINH

 

HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI

"AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI"

 

1. Đối tượng tham gia

- Đối với THCS: Tất cả học sinh và giáo viên ở các trường THCS.

- Đối với cấp THPT: Tất cả học sinh khối 10, 11 và giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn thành phố.

2. Nội dung cuộc thi

      Nội dung cuộc thi dành cho học sinh gồm 02 vòng thi:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

3. Thời gian

a) Vòng 1

- Từ ngày 17/02/2020 đến 25/3/2020: Các trường phát động cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi;

+ Đối với các trường hợp không tham gia thi trực tuyến các trường tập hợp bài thi của giáo viên và học sinh gửi về sở GDĐT (phòng GDTrH)

+ Đối với các trường hợp thi trực tuyến, nhà trường tập hợp danh sách tham gia của từng lớp gửi về địa chỉ mail  antoangiaothong2020@hcm.edu.vn.

b) Vòng 2

- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 15 ngày (ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1; danh sách giáo viên tham dự Hội giao lưu và Lễ trao giải, Ban tổ chức sẽ thông báo đến các địa phương).

- Dự kiến tuần IV tháng 3 năm 2020: Gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các Sở GDĐT tham dự cuộc thi.

4. Cách thức tham gia

- Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn.

- Trong trường hợp không thể thi trực tuyến, học sinh và giáo viên có thể trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận trên giấy và nộp bài dự thi tại trường. Nhà trường thu bài dự thi của giáo viên, học sinh, gửi về sở GDĐT (phòng GDTrH).

Để biết thêm thông tin về cuộc thi hãy truy cập: https://drive.google.com/file/d/1GwmNPTMO61vdmjJrj50twICpLmNNVCbQ/view?usp=sharing

Trân trọng!