VĂN MINH - THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI - CHẤT LƯỢNGThầy giáo Trần Sơn Dương- tấm gương người thầy nhiệt huyết...TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA THCS NGUYỄN CÔNG TRỨCô giáo Trần Ngọc Huyền- Cô giáo tâm huyết, yêu nghề của trường THCS Nguyễn Công Trứ
Đóng lại
Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THCS Nguyễn Công Trứ xây dựng và vận hành trường học trực tuyến

      Nhân dịp sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Học viện Quản lý giáo dục. Trường THCS Nguyễn Công Trứ rất vinh dự được tham gia báo cáo tại Hội thảo với chủ đề: “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến – vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông”.

Thầy Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình
phát biểu tại buổi hội thảo

 

      Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19; trong năm học 2020 – 2021, tại các đợt bùng phát dịch học sinh không đến trường học trực tiếp; nhà trường tổ chức dạy học qua phần mềm Zoom Cloud Meetting và thực hiện công tác quản lý điều hành qua Nhóm Zalo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà trường đã gặp khó khăn và lúng túng trong việc phải thực hiện hoàn thành khối lượng công việc cuối năm học và nhất là việc phải hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện, học tập của học sinh trong Học kỳ II và cả năm học.

     Trước thực tiễn đó, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, phòng GDĐT quận và các quy định có liên quan về dạy học trực tuyến. Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra trực tuyến (báo cáo, trình phòng GDĐT phê duyệt để đảm báo tính pháp lý trước khi triển khai thực hiện); quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông (có hiệu lực từ ngày 16/5/2021).

Cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện công tác coi thi trực tuyến

Nhà trường đã lựa chọn sử dụng ứng dụng phần mềm AZOTA để giao và chấm bài thi; hình thức giám sát qua phần mềm Zoom Cloud Meetting. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi như: Đại đa số PHHS đồng tình với phương án kiểm tra trực tuyến để kết thúc năm học 2020 – 2021 (khoảng 98%), đội ngũ giáo viên có kỹ năng CNTT tương đối tốt và sẵn sàng thực hiện,... thì vẫn còn đó những khó khăn: một số ít học sinh (do điều kiện, hoàn cảnh gia đình) không có đủ thiết bị cần thiết để tham gia, còn gặp các sự cố về mạng internet trong quá trình thực hiện bài thi,...

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của phòng GDĐT quận Ba Đình; đặc biệt, với việc tham gia tập huấn 15 chuyên đề, nội dung tập trung về ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học trực tuyến (do phòng GDĐT quận tổ chức trong tháng 8/2021); trường THCS Nguyễn Công Trứ đã ngay lập tức thực hiện việc xây dựng trường học trực tuyến trên nền tảng Google Classroom.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình 
phát biểu tại Hội nghị triển khai xây dựng trường học trực tuyến

 

Với tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) đã xây dựng xong hệ thống trường học trực tuyến trên nền tảng Google Classroom và tổ chức hoạt động cho toàn bộ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Cụ thể:
- Báo cáo, đề xuất phòng GDĐT hướng dẫn, tạo điều kiện cấp tài khoản email giáo dục tên miền @badinhedu.vn (gồm: 01 tài khoản dùng để quản trị toàn hệ thống và email chuẩn hóa tên miền cho 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường);
- Giao GVCN thông báo và yêu cầu 100% học sinh chuẩn hóa email theo cú pháp (do nhà trường quy định).
- Xây dựng Thời khóa biểu trực tuyến hợp lý, thuận lợi cho giáo viên và học sinh (thời gian học mỗi tiết rút ngắn lại 40 phút và thời gian chuyển tiết là 10 phút) theo nguyên tắc đảm bảo đúng, đủ số tiết của từng môn học bắt buộc theo quy định nhằm ổn định tình hình ngay từ những ngày đầu năm và hạn chế việc thay đổi gây khó khăn trong công tác quản lý khi thay đổi trạng thái học sinh được đến trường học trực tiếp.
- Xây dựng kho học liệu (gồm: video bài giảng, giáo án điện tử powerpoint…) để giảng dạy và hỗ trợ học sinh trong quá trình học trực tuyến.
- Thông báo tới PHHS và học sinh về việc sẽ triển khai thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến trong năm học mới 2021 – 2022, ngay sau ngày khai giảng nhằm tạo tâm thế và làm tốt công tác chuẩn bị ở phía gia đình học sinh.
 
Vừa qua, tại Hội thảo hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Học viện Quản lý giáo dục. Thầy giáo Nguyễn Quốc Dương- Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã vinh dự thay mặt nhà trường báo cáo chủ đề: “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến – vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông”.
      

    

Thầy Nguyễn Quốc Dương- Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ

 

     Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến, vai trò của cán bộ quản lí cũng như của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã được thể hiện rõ:

Đối với Ban Giám hiệu: Chịu trách nhiệm trước cấp trên về nội dung, chương trình, hình thức dạy học. Chỉ đạo, điều hành công tác triển khai trường học trực tuyến; đồng thời, công khai các nội dung cần triển khai thực hiện trên Bảng tin của phòng họp HĐSP trực tuyến, với các nội dung cụ thể:
- Phân công cá nhân phụ trách, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tạo mọi điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất cho giáo viên dạy học (cụ thể: trang bị cho mỗi cá nhân giáo viên một thiết bị bảng viết tương tác thông minh kết hợp với máy tính để giảng dạy).
- Bố trí dự giờ dạy trực tuyến của giáo viên; dự các buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ/nhóm chuyên môn theo phân công.
- Phê duyệt và công khai các nguồn học liệu tin cậy để sử dụng trọng việc dạy học trực tuyến của Tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên.
- Theo dõi việc chuyên cần và tình hình nề nếp, ý thức kỷ luật của học sinh các lớp hàng ngày.
Đối với Tổ trưởng chuyên môn
- Phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Google Meet cho học sinh theo thời khoá biểu chung của nhà trường đảm bảo tiến độ thời gian bài giảng theo kế hoạch từng tuần. Kịp thời đôn đốc, động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Chủ động tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học đối với từng giáo viên trong tổ; giám sát và đôn đốc việc giáo viên thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động chuyên môn của Tổ trong thời gian học sinh học trực tuyến.
Đối với Giáo viên chủ nhiệm
- Theo dõi, quản lý việc học sinh học tập các môn học theo kế hoạch; hàng ngày, báo cáo kết quả về đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách theo dõi nề nếp và ý thức kỷ luật.
- Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, với PHHS để trao đổi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.
- Tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình cơ sở vật chất; đồng thời, tuyên truyền, động viên cha mẹ học sinh tạo điều kiện về không gian riêng cho con em học tập.
- Thông báo tới 100% PHHS và học sinh lớp chủ nhiệm về:
+ Nội quy học trực tuyến
+ Thời khóa biểu của nhà trường;
+ Các văn bản và thông tin phổ biến của nhà trường.
- Kịp thời lắng nghe ý kiến của PHHS và học sinh để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến.
- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe và kết quả học tập của học sinh về Ban giám hiệu kịp thời.
Đối với giáo viên bộ môn
- Phối hợp cùng nhóm trưởng chuyên môn trao đổi, xây dựng nội dung giảng dạy học qua Internet.
- Qua quá trình giảng dạy, xác định được mức độ học sinh nắm vững kiến thức để có biện pháp ôn tập kiến thức cho học sinh trong quá trình dạy học qua Internet và dạy học trực tiếp.
- Tham gia giảng dạy theo Thời khoá biểu chung toàn trường.
- Phối hợp với GVCN, gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh thông qua Internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.
Đối với Học sinh
- Tham gia học trực tuyến theo thời khoá biểu của lớp, thực hiện đúng nội quy do nhà trường và giáo viên quy định.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi vào lớp học online; Nộp bài tập và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên.
Đối với Phụ huynh học sinh
- Tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh. Bố trí phương tiện học tập cho học sinh (phòng học, các thiết bị học tập cần thiết để học trực tuyến).
- Thường xuyên cập nhật các văn bản và thông tin của nhà trường.
- Chủ động liên lạc với giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên bô môn) để nắm bắt tình hình trong việc hỗ trợ con em mình trong quá trình học tập trực tuyến.
Bằng sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường, THCS Nguyễn Công Trứ quyết tâm vượt qua khó khăn, chinh phục thử thách, xây dựng và vận hành thành công trường học trực tuyến.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết