LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019

 
Tuần học thứ: 06
 

Tuần thứ

Thứ

Ngày/ tháng/năm

SángChiều
Nội dung công việcGhi chúNội dung công việcGhi chú

6

Hai17/9/1811h: Họp công tác CM năm học (BGH, TTCM)   
Ba18/9/18Họp đoàn đánh giá ngoài( thăng long)   
19/9/18    
Năm20/9/18Kiểm tra định kỳ tháng 9: Toán 9 (7h30-8h30); Ngữ văn (9h30-11h) 14g Họp chuyên môn đầu năm (đ/c Hiệp, TTCM, Nhóm trưởng CM) 
      
Sáu21/9/186h30; tg giải chạy báo HNM ( Vũ Phương + 6hs)
Kiểm tra định kỳ tháng 9: T. Anh 9 (tiết 1)
 14h duyệt kế hoạch năm học ( ntp)- bgh và ctcđ 
Bảy22/9/18  14h: PGS nc chuyên đề đổi mới PPDH 
C. Nhật23/9/18Họp phhs ca1:k8,9 ca2 k6,7