Đến trường, vào lớp đúng giờ quy định. Không bỏ học, trốn tiết. Bảo đảm an ninh trật tự. HS đến trường chỉ mang sách vở và đồ dùng học tập. Hết giờ học, HS khẩn trương ra về