Nhân viên tổ Bảo vệ - Lao công

05/01/2012
TT Họ và tên Chức danh  
1 Nguyễn Văn Dư Bảo vệ  
2 Nguyễn Thái Sơn Bảo vệ  
3 Đỗ Thị Chuyện Lao công  
4 Nguyễn Kim Oanh Lao công  


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: