Thời Khóa biểu các lớp học buổi sáng

20/12/2011
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC BUỔI SÁNG
Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Học kỳ 1
Năm học 2011-2012
Có giá trị từ ngày 28/11/2011
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI SÁNG
KHỐI 6
    6E 6G 6H 6I
Thứ 2 1 Tin học Sinh vật Ngoại ngữ Sinh vật
2 Tin học Ngoại ngữ Văn học Toán
3 Thể dục Toán Toán Toán
4 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
5        
Thứ 3 1 Toán Toán Toán GDCD
2 Toán Văn học Thể dục Ngoại ngữ
3 Văn học Ngoại ngữ Văn học Công nghệ
4 GDCD Ngoại ngữ Văn học Thể dục
5        
Thứ 4 1 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Toán Thể dục Văn học
3 Văn học Thể dục Sinh vật Toán
4 Thể dục Sinh vật GDCD Toán
5        
Thứ 5 1 Toán GDCD Mithuat_BT Ngoại ngữ
2 Toán Công nghệ Văn học Văn học
3 Ngoại ngữ Văn học Sinh vật Văn học
4 Sinh vật Văn học Công nghệ Công nghệ
5        
Thứ 6 1 Văn học Thể dục Toán Mithuat_BT
2 Văn học Văn học Toán Sinh vật
3 Sinh vật Mithuat_BT Công nghệ Thể dục
4 Mithuat_BT Công nghệ Ngoại ngữ Văn học
5        
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI SÁNG
KHỐI 7
    7E 7G 7H 7I
Thứ 2 1 Toán Văn học Toán Ngoại ngữ
2 Sinh vật Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán
4 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
5        
Thứ 3 1 Tin học Địa lí Văn học Văn học
2 Tin học Toán Văn học Văn học
3 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ GDCD
4 Lịch sử Toán Lịch sử Địa lí
5        
Thứ 4 1 Toán Sinh vật Tin học Ngoại ngữ
2 Văn học Ngoại ngữ Tin học Văn học
3 Văn học Địa lí Văn học Tin học
4 Địa lí Toán Sinh vật Tin học
5        
Thứ 5 1 Toán Văn học Văn học Văn học
2 Địa lí Văn học GDCD Toán
3 Văn học GDCD Lịch sử Sinh vật
4 GDCD Sinh vật Địa lí Lịch sử
5        
Thứ 6 1 Sinh vật Tin học Toán Địa lí
2 Lịch sử Tin học Toán Sinh vật
3 Toán Toán Địa lí Lịch sử
4 Văn học Lịch sử Sinh vật Toán
5        
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI SÁNG
KHỐI 8
    8D 8E 8G 8H 8I
Thứ 2 1 Văn học Toán Văn học Vật lí Văn học
2 Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ Lịch sử
3 Vật lí Ngoại ngữ Sinh vật Toán Tin học
4 Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học Sinh vật Tin học
5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
Thứ 3 1 Thể dục Sinh vật Lịch sử Thể dục Hóa học
2 Lịch sử Ngoại ngữ Toán Nhạc Vật lí
3 Địa lí Nhạc Thể dục Mỹ thuật Lịch sử
4 Công nghệ Tin học Mỹ thuật Toán Ngoại ngữ
5 Mỹ thuật Tin học Vật lí Ngoại ngữ Nhạc
Thứ 4 1 Thể dục Toán Toán Thể dục Địa lí
2 Toán Địa lí Lịch sử Hóa học Công nghệ
3 Toán Hóa học Công nghệ Toán Sinh vật
4 Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán Công nghệ Hóa học
5 Ngoại ngữ Công nghệ Văn học Toán Mỹ thuật
Thứ 5 1 Công nghệ Sinh vật Thể dục Sinh vật Ngoại ngữ
2 Sinh vật GDCD Văn học Ngoại ngữ Sinh vật
3 Văn học Hóa học Văn học Văn học Công nghệ
4 Hóa học Công nghệ Sinh vật GDCD Toán
5 GDCD Thể dục GDCD Công nghệ Toán
Thứ 6 1 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Văn học
2 Toán Thể dục Công nghệ Văn học Văn học
3 Sinh vật Vật lí Nhạc Tin học Thể dục
4 Hóa học Văn học Hóa học Tin học Ngoại ngữ
5 Nhạc Văn học Địa lí Lịch sử GDCD
Thứ 7 1 Tin học Toán Ngoại ngữ Văn học Thể dục
2 Tin học Toán Ngoại ngữ Văn học Toán
3 Lịch sử Lịch sử Tin học Địa lí Toán
4 Văn học Văn học Tin học Lịch sử Văn học
5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

 
 
THỜI KHÓA BIỂU
BUỔI SÁNG
KHỐI 9
    9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H
Thứ 2 1 Văn học Toán Toán Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Toán
2 Hóa học Toán Sinh vật Công nghệ Văn học Sinh vật Văn học
3 Sinh vật Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Toán TC
4 Công nghệ Văn học Văn học Văn học Toán Toán Văn học
5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
Thứ 3 1 Địa lí Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Thể dục Văn học Văn học
2 Sinh vật Lịch sử Vật lí Địa lí Hóa học Văn học Văn học
3 Văn học Địa lí Tin học Mỹ thuật Lịch sử Thể dục GDCD
4 Toán Sinh vật Hóa học Thể dục Địa lí GDCD Vật lí
5 Toán Thể dục GDCD Văn học Ngoại ngữ Công nghệ Mỹ thuật
Thứ 4 1 Văn TC Văn TC Văn TC Văn TC Văn TC Văn TC Thể dục
2 Địa lí Thể dục Mỹ thuật Sinh vật Văn học Ngoại ngữ Văn học
3 Thể dục Văn học Văn học GDCD Sinh vật Mỹ thuật Văn TC
4 GDCD Địa lí Thể dục Lịch sử Mỹ thuật Hóa học Toán
5 Mỹ thuật Tin học Địa lí Hóa học Hóa học Văn học Toán
Thứ 5 1 Toán TC Toán TC Toán TC Tin học Văn học Toán TC Lịch sử
2 Văn học Toán Toán Thể dục Toán TC Lịch sử Tin học
3 Vật lí Văn học Công nghệ Toán Sinh vật Tin học Hóa học
4 Hóa học Sinh vật Văn học Vật lí Tin học Toán Công nghệ
5 Tin học Hóa học Văn học Hóa học Vật lí Địa lí Ngoại ngữ
Thứ 6 1 Văn học Toán Thể dục Toán Toán Sinh vật Sinh vật
2 Văn học Mỹ thuật Lịch sử Toán Toán Hóa học Địa lí
3 Ngoại ngữ Hóa học Toán Văn học Văn học Văn học Hóa học
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học Vật lí Văn học Thể dục
5 Lịch sử Văn học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ
Thứ 7 1 Toán Ngoại ngữ Vật lí Địa lí Thể dục Toán Địa lí
2 Thể dục Ngoại ngữ Sinh vật Toán TC Địa lí Địa lí Toán
3 Vật lí Vật lí Địa lí Sinh vật Văn học Thể dục Vật lí
4 Toán GDCD Văn học Toán GDCD Vật lí Sinh vật
5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
 
 
 
BGH
(Đã ký)
 

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: