Tổ chuyên môn

Một vài nét về tổ Ngoại ngữ

12/03/2012
Ngoài tổ Tự nhiên và xã hội - tổ ngoại ngữ cũng có rất nhiều đóng góp tích cực trong mọi hoạt động của trường.

Tổ xã hội

26/02/2012
Tổ xã hội luôn là cánh chim đầu đàn trong mọi hoạt động của trường. Tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường, ý thức được trách nhiệm lớn lao của những người cầm lái, lớp trẻ hôm nay quyết tâm kế thừa, phát huy, góp phần làm rạng rỡ ngôi trường này xứng đáng với danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia” mà thành phố đã trao tặng.