Tổ chuyên môn

Giới thiệu Tổ Tự nhiên

06/12/2011
Năm học 2011 - 2012, tổ tự nhiên có 26 giáo viên: Tổ có phong trào đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Các câu lạc bộ học sinh giỏi Toán, Lý, Tin do tổ phụ trách có nội dung hoạt động cụ thể, phong phú, tạo nguồn cho các câu lạc bộ học sinh giỏi Quận và các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố.