Sau một thời gian dài dịch COVID-19 khiến học sinh phải học trực tuyến, ở trong nhà nhiều ngày, việc thích nghi với việc đi học trở lại, cũng như làm thế nào để rèn luyện cho các con kĩ năng, ý thức giữ gìn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả ...